Regulamin

Cele imprezy:

 • Wspieranie i popularyzowanie triathlonu na terenie Województwa Łódzkiego, a w szczególności Gminy Stryków.

 • Zachęcanie do aktywnego, zdrowego i sportowego trybu życia mieszkańców Gminy Stryków.

 • Popularyzacja triathlonu.

 • Uatrakcyjnienie oferty imprez rekreacyjno – sportowych na terenie Gminy Stryków.

 • Integracja triathlonistów oraz instytucji i klubów sportowych.

 • Promocja Gminy Stryków oraz Województwa Łódzkiego.

Organizator:

 • Fundacja Triathlon Stryków

Współorganizatorzy:

 • Stowarzyszenie Klub Biegowy Powstaniec;

 • Gmina Stryków

 • OKIR Stryków

Termin i miejsce:

 1. Triathlon Stryków odbędzie się w niedzielę 8 września 2024 roku.

 2. Start zawodów nastąpi o godzinie 9:00 – dystans 1/8 IM i o 12:00 – dystans 1/4 IM na terenie Zbiornika Wodnego w Strykowie.

 3. Start zawodów nastąpi punktualnie o wyznaczonych godzinach, niezależnie od tego, czy zawodnicy będą znajdować się na linii startu wyznaczonej przez organizatora.

 4. Strefa zmian T1 oraz T2 znajdować się będzie na terenie Szkoły Podstawowej przy ul. Targowej 21.

Trasa i dystans:

a) Dystans: 1/8 IM + sztafety

I część zawodów – pływanie 475 m po zalewie w Strykowie, 1 pętla, limit ukończenia etapu pływackiego 20 minut

II część zawodów – rower 22,5 km, 2 pętle po trasie Stryków – Bartolin – Sierżnia – Stryków. Trasa płaska.

III część zawodów – bieg 5 km, 1 pętla. Nawierzchnia: kostka brukowa, asfalt, droga gruntowa utwardzona.

b) Dystans: 1/4 IM + sztafety

I część zawodów – pływanie 950 m po zalewie w Strykowie, 1 pętla, limit ukończenia etapu pływackiego 40 minut

II część zawodów – rower 45 km, 4 pętle po trasie Stryków – Bartolin – Sierżnia – Stryków. Trasa płaska.

III część zawodów – bieg 10,5 km, 2 pętle. Nawierzchnia: kostka brukowa, asfalt, droga gruntowa utwardzona.

c) Zaleca się start w piankach. W przypadku gdy temperatura wody będzie niższa niż 16 stopni start w piankach jest obowiązkowy.

d) Podczas konkurencji rowerowej obowiązują zasady ruchu drogowego (ruch prawostronny). KASK OBOWIĄZKOWY. Na całej trasie droga zamknięta dla ruchu, zawody odbędą się w konwencji bez draftingu – dozwolone wszystkie typy rowerów.

e) Podczas zawodów będą wprowadzone limity czasowe:

pływanie: 1/8 IM – 20 min, 1/4 IM – 40 min

rower + pływanie: 1/8 IM – 1h 20 min, 1/4 IM – 2 h 45 min

limit końcowy: 1/8 IM – 2 h 10 min, 1/4 – 4 h 00 min

po upłynięciu tego czasu zawodnicy zostaną przez sędziów wycofani z zawodów (DNF).

f) Zasady dokonywania zmian w sztafetach: T1 – zawodnik na rowerze czeka na pływaka przy rowerze umieszczonym na stojaku rowerowym i startuje dopiero po dobiegnięciu pływaka do właściwego boksu przy stojaku. T2 – zawodnik biegnący czeka, aż zawodnik jadący na rowerze wstawi rower na stojak przy właściwym boksie i dopiero wtedy rusza na trasę biegową.

Warunki uczestnictwa:

 1. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do zawodów będzie własnoręcznie podpisane Zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w triathlonie, znajdujące się na karcie zgłoszeniowej, z którą zawodnik będzie musiał przyjść do biura zawodów.

 2. W Triathlon Stryków mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy do dnia 8 września 2024 roku ukończą 18 lat oraz uiszczą opłatę startową.

 3. Każda osoba startująca w triathlonie, uczestniczy w nim na własną odpowiedzialność.

 4. W wyścigu sztafet oprócz drużyn składających się z 3 kobiet lub 3 mężczyzn dopuszcza się start drużyn mieszanych składających się z 2 kobiet i jednego mężczyzny lub 2 mężczyzn i 1 kobiety.

 5. Organizator rekomenduje przed startem poddanie się badaniom kontrolnym i zasięgnięcie opinii lekarskiej, co do możliwości udziału w triathlonie.

 6. Podczas odbioru numeru startowego zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.

 7. Wejście do stref startowych możliwe będzie do godziny: 1/8 IM 8:30, 1/4 IM 11:15.

 8. Organizator dołoży wszelkich starań, aby przed triathlonem i w jego trakcie przekazywać wszelkie informacje przez system nagłaśniający.

 9. Ze względu na bezpieczeństwo zakazane jest korzystanie ze słuchawek w trakcie trwania zawodów.

 10. Zawodnicy dokonujący zgłoszenia do udziału w imprezie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej imprezy potwierdzają znajomość regulaminu i akceptują go oraz wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz imienia i nazwiska na materiałach promocyjnych i reklamowych Organizatora w ramach promocji imprezy Triathlon Stryków. Wyrażają również zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zawodów Triathlon Stryków, w tym na wysyłanie pod wskazany adres email informacji odnośnie imprezy i materiałów promocyjnych Organizatora.

 11. W strefach zawodów organizator może sprawdzać temperaturę ciała uczestnikom.

 12. Organizator w porozumieniu ze służbą medyczną zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia lub usunięcia z imprezy osoby, które wykazują objawy chorobowe lub są w złym stanie fizycznym.

Zgłoszenia:

 1. Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, dostępnego na stronie www.triathlonstrykow.pl

 2. Każdy zawodnik w celu odbioru numeru startowego będzie musiał przyjść do biura zawodów z wydrukowaną i podpisaną kartą zgłoszeniową, która zostanie udostępniona mu w panelu administracyjnym na stronie zapisów najpóźniej na 3 dni przed zawodami. Kartę zgłoszeniową należy wydrukować z konta na stronie zapisy.inessport.pl – po zalogowaniu należy wejść w zakładkę moje konto – nadchodzące wydarzenia – pobierz kartę zgłoszeniową. Wydruk karty zgłoszeniowej w biurze zawodów – 10 zł.

 3. W zawodach obowiązuje limit uczestników: 1/8 IM – 150 osób, 1/4 IM – 150 osób, sztafety – 5 drużyn na dystansie 1/4 IM i 5 na 1/8 IM.

 4. Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy oraz dokonała opłaty startowej. W momencie zgłoszenia i opłacenia startowego przez odpowiednio 150 osób dla 1/8 IM, 150 osób dla 1/4 IM i 5 drużyn dla sztafet 1/4 IM i 5 na 1/8 IM, listy startowe zostaną zamknięte. Przewiduje się dodatkowe miejsca dla zaproszonych zawodników, gości i przedstawicieli sponsorów.

 5. Zgłoszenia sztafety wraz z wniesieniem opłaty startowej dokonuje kapitan drużyny, który logując się na swoje konto, dopisuje do swojej drużyny poszczególnych zawodników, wykorzystując do tego maile tychże zawodników, natomiast każdy członek sztafety musi bezwzględnie posiadać konto na stronie zapisy.inessport.pl.

 6. Kartę zgłoszeniową dla sztafety drukuje kapitan, który powinien przyjść z nią do biura zawodów, a pozostali uczestnicy sztafety podpisują ją w obecności przedstawiciela biura zawodów, co oznacza konieczność stawienia się w biurze zawodów każdego zawodnika sztafety. Chip do pomiaru czasu dla sztafety odbiera zawodnik, który jako ostatni podpisuje kartę zgłoszeniową.

 7. W przypadku dokonania opłaty startowej po wyczerpaniu limitu uczestników, Organizator, na wniosek zainteresowanej osoby, dokona zwrotu przedmiotowej kwoty pomniejszonej o koszty operacyjne związane z dokonaniem przelewu.

 8. Termin zgłoszeń internetowych na stronie www.triathlonstrykow.pl upływa w dniu 25 sierpnia 2024 roku lub po wyczerpaniu się limitu miejsc.

 9. Biuro zawodów znajdować się będzie na terenie Szkoły Podstawowej przy ulicy Targowej 21 w Strykowie i czynne będzie: Niedziela 8 września 2024 r. – 07:00 – 10:30

 10. Odsprzedaż Pakietu Startowego osobom trzecim wiąże się z dyskwalifikacją zawodnika.

 11. Pakiety, które nie zostaną odebrane w godzinach pracy Biura Zawodów, nie będą wydawane ani rozsyłane w późniejszym terminie.

Opłata startowa:

Wysokość wpisowego w Triathlon Stryków dystans 1/8 IM

do 07.06.2024 r. – 189 zł

od 08.06.2024 r. do 30.06.2024 r. – 219 zł

od 01.07.2024 r. do 25.08.2024 r. – 259 zł

Wysokość wpisowego w Triathlon Stryków dystans 1/4 IM

do 07.06.2024 r. – 229 zł

od 08.06.2024 r. do 30.06.2024 r. – 259 zł

od 01.07.2024 r. do 25.08.2024 r. – 299 zł

Wysokość wpisowego w Triathlon Stryków – sztafety

do 25.08.2024 r.: 1/8 IM – 299 zł; 1/4 IM – 329 zł


 

a) Opłatę startową należy uiścić wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Przelewy24.

b) Po dokonaniu zgłoszenia, system przekierowuje na stronę Przelewy24, przez którą należy dokonać opłaty startowej.

c) Płatności można dokonać również po zalogowaniu w serwisie zapisy.inessport.pl – zakładka moje konto – płatności.

d) Opłaty startowe następują on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa.

e) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych.

f) Na liście startowej wyświetlani będą tylko zawodnicy, którzy dokonali opłaty startowej.

g) Za dzień zapłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto organizatora.

h) W przypadku wniesienia opłaty startowej w niepełnej wysokości (np. w przypadku zmiany stawki z uwagi na termin płatności) zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką powinien był wnieść zgodnie z terminem, w jakim dokonywał swojej wpłaty.

i) Opłata startowa w żadnym przypadku nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji zawodnika z udziału w triathlonie, nieukończenia zwodów, dyskwalifikacji lub wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

j) Istnieje możliwość przeniesienia wpisowego na innego zawodnika w nieprzekraczalnym terminie do 25 sierpnia 2024 r. Warunkiem jest wypełnienie formularza przeniesienia zamieszczonego na stronie zapisy.inessport.pl i wniesieniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 20,00 zł.

k) Dokonanie opłaty startowej jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu imprezy.

l) Osoby, które chcą otrzymać fakturę za wniesioną opłatę startową powinny zaznaczyć odpowiednią opcję w formularzu zgłoszeniowym i wpisać wymagane dane potrzebne do wystawienia dokumentu. Faktura zostanie wygenerowana po zaksięgowaniu wpłaty i zostanie przesłana w wersji elektronicznej na adres mailowy podany w profilu danego uczestnika, w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym miała miejsce wpłata.

Zgodnie z przepisami podatkowymi, ze względu na dokonanie płatności przed wykonaniem usługi, zostanie wystawiona faktura zaliczkowa obejmująca pełną kwotę wniesionej opłaty. Tym samym faktura zaliczkowa jest jednocześnie fakturą końcową.

Zaznaczając opcję Faktura, Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie faktur bez podpisu odbiorcy, w formie elektronicznej. Zgoda ta nie wyłącza prawa Organizatora do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.

ł) Każdy zawodnik zgłoszony do zawodów otrzymuje następujące świadczenia:

 • Numer startowy

 • Chip do pomiaru czasu (zwrotny)

 • Posiłek regeneracyjny

 • Napój

 • Medal okolicznościowy na mecie

 • Pamiątkowe skarpetki kolarskie Danielotylko dla osób zgłoszonych do 31 lipca 2024 r

 • Bufet na mecie

 • Sms z wynikiem

 • Obsługę foto na trasie zawodów

Pomiar czasu:

a) Pomiar czasu podczas Triathlon Stryków wykona firma inesSport przy pomocy chipów pasywnych.

b) Punkty kontrolne będą się znajdować: po wyjściu z wody, po wyjściu ze strefy zmian, oraz na mecie biegu.

c) Oficjalnym czasem zawodów jest czas brutto.

d) Warunkiem sklasyfikowania na mecie jest posiadanie numeru startowego i chipa.

e) Niepoprawne zamocowanie chipa spowoduje dyskwalifikację zawodnika – chip nie może być schowany pod pianką!

f) Nieuwzględnienie zawodnika w wynikach, wynikające z niepoprawnie zamocowanego chipa (umieszczenie pod pianką) nie stanowi podstawy do protestu.

g) W przypadku umieszczenia numeru startowego lub chipa w innym miejscu, bądź jego zasłonięcia, jakiekolwiek uwagi do wyników będą od razu odrzucane.

h) Do każdej sztafety przypisany jest jeden chip do pomiaru czasu, który startujący zawodnicy muszą przekazać sobie w strefie zmian.

Klasyfikacje w Triathlon Stryków:

a) Generalna kobiet i mężczyzn na dystansie 1/8 i 1/4 IM.

b) W kategoriach wiekowych na dystansie 1/8 i 1/4 IM (w kategorii, w której na dzień 25 sierpnia 2024 r. nie będzie zgłoszonych przynajmniej 4 zawodników, nie zostaną wręczone statuetki, a zawodnicy z tej kategorii będą klasyfikowani w kategorii poprzedzającej, a w przypadku braku takiej – w kategorii jeszcze wcześniejszej):

1/8 IM

M/K - 20 18-29 lat

M/K - 30 30-39 lat

M/K - 40 40-49 lat

M/K - 50 50-59 lat

M/K - 60 + od 60 lat wzwyż

1/4 IM

M/K - 20 18-29 lat

M/K - 30 30-39 lat

M/K - 40 40-49 lat

M/K - 50 50-59 lat

M/K - 60 + od 60 lat wzwyż

c) Klasyfikacja zawodnika do kategorii wiekowej dokonywana jest na podstawie wieku w dniu 31 grudnia 2024 r.

d) Klasyfikacja sztafet na dystansie 1/8 IM i 1/4 IM.

Nagrody w Triathlon Stryków:

a) za miejsca I – III w kategoriach generalnych kobiet i mężczyzn – statuetka oraz nagroda rzeczowa.

b) za miejsca I – III w kategoriach wiekowych pamiątkowa statuetka – nagrody w kategoriach wiekowych nie dublują się z kategorią generalną.

c) za miejsce I – III w klasyfikacji sztafet – statuetki

d) Warunkiem otrzymania nagród jest osobiste stawienie się zawodnika na ceremonii dekoracji z dokumentem potwierdzającym tożsamość i własnoręczne podpisanie protokołu odbioru nagród. W przypadku niespełnienia powyższego zapisu, nagrody nie zostaną wydane ani w dniu zawodów ani w terminie późniejszym.

Postanowienia końcowe:

a) Koszt uczestnictwa pokrywa zawodnik.

b) Koszty organizacji pokrywają organizatorzy.

c) Triathlon odbędzie się z uwzględnieniem obowiązujących na dzień zawodów obostrzeń wynikających z Rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

d) Zawodnikowi nie wolno korzystać z jakiejkolwiek pomocy osób trzecich m. in. dotyczy to asysty zawodnikom przez osoby nieuczestniczące w triathlonie, biegnące z zawodnikiem lub jadące na rowerze, motorze itp.

e) Uczestnicy Triathlon Stryków zobowiązani są do przestrzegania przepisów ustawy o ruchu drogowym oraz bezwzględnego wykonywania poleceń służb odpowiedzialnych za kierowanie ruchem drogowym, w tym Policji i Straży Pożarnej, a także ekipy sędziowskiej i służb zabezpieczających trasę triathlonu z ramienia Organizatora pod rygorem dyskwalifikacji.

f) Ze względów bezpieczeństwa zabrania się wnoszenia na trasę, okolice startu i mety imprezy przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla innych Uczestników lub kibiców i osób towarzyszących.

g) Na miejsce triathlonu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas triathlonu pod groźbą wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w triathlonie lub wykluczenia go w jego trakcie

h) Organizator objęty jest ubezpieczeniem OC. Organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Triathlon Stryków, natomiast uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, zakup stosownego ubezpieczenia na czas udziału w imprezie sportowej NNW.

i) Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Uczestnik rejestrując się do triathlonu przyjmuje do wiadomości, że udział w zwodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.

j) Organizator zapewnia opiekę medyczną wyłącznie dla uczestników imprezy na trasie triathlonu od momentu startu do zamknięcia trasy określonej limitem czasowym, a także w centrum zawodów do zakończenia imprezy. Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub kosztów transportu nieobjętych zakresem zabezpieczenia medycznego imprezy.

k) Decyzje podjęte przez Koordynatora medycznego lub obsługę medyczną co do udziału zawodnika w triathlonie są niezawisłe oraz są wiążące wobec zawodnika. Nie zastosowanie się do zaleceń obsługi medycznej powoduje dyskwalifikację.

l) Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki oraz za zaginięcie rzeczy cennych pozostawionych w depozycie.

m) Organizator zapewnia depozyt.

n) Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w triathlonie w trakcie jego trwania, powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie lub w biurze zawodów.

o) W przypadku awarii roweru w trakcie przejazdu należy usunąć się wraz z nim na pobocze drogi w ten sposób, aby nie zakłócić przebiegu wyścigu.

p) Zawody przeprowadzone będą według przepisów Polskiego Związku Triathlonu i niniejszego regulaminu.

q) Zawodników startujących w Triathlon Stryków obowiązują limity czasowe 1/8 IM – 2:10 i 1/4 IM – 4:00. Po ich upływie zawodnicy zobowiązani są do zejścia z trasy i zdjęcia nr startowego.

r) Protesty należy składać w biurze zawodów, w ciągu godziny od ukończenia przez zawodnika konkurencji, po wpłacie kaucji w wysokości 200 zł.

s) Triathlon odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

t) W przypadku braku możliwości przeprowadzenia konkurencji pływackiej (czerwona flaga), pływanie zostanie zamienione na bieg ze startu wspólnego na dystansie 2,5km dla dystansu 1/8 oraz 5 km dla dystansu 1/4.

u) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan nawierzchni na trasie zawodów.

w) Na trasie zawodów zakazane jest wyrzucanie śmieci poza strefami wyznaczonymi i wskazanymi przez organizatora przed zawodami, zarówno w trakcie etapu rowerowego jak i biegowego. Za śmiecenie poza wyznaczonymi strefami, zawodnik zostaje zdyskwalifikowany wraz ze wskazaniem przyczyny w oficjalnych wynikach oraz dostaje zakaz startu w kolejnych edycjach Triathlonu Stryków.

v) Wszystkich zawodników startujących w Triathlon Stryków obowiązuje niniejszy regulamin.

x) W przypadku kradzieży bądź uszkodzenia sprzętu, każdy uczestnik zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu przedstawicielowi organizatora w strefie zmian oraz policji. Zgłoszenia będą przyjmowane przez organizatora tylko do momentu odebrania sprzętu i opuszczenia strefy zmian przez zawodnika.

y) Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych.

z) Dane osobowe uczestników triathlonu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). Administratorem danych osobowych jest Organizator.

aa) Przetwarzanie danych, o których mowa, w związku z udziałem w triathlonie obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia, płcią, z nazwą miejscowości i krajem, w którym zamieszkuje, klubem - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.

ab) Uczestnikowi przysługują wszystkie prawa zgodne z RODO, a wymienione szczegółowo w Klauzuli Informacyjnej

ac) Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w triathlonie.

ad) Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu organizacji imprezy sportowej pn. Triathlon Stryków – samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji imprezy.

ae) Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności:

 • Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie.

 • Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w kontekście jego udziału w biegu.

 • Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej.

 • Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku.

 • Publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

 • Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach.

af) Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.

ag) Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie w trakcie trwania imprezy jeśli będzie wymagać tego sytuacja i bezpieczeństwo zawodników i organizatora.

ah) Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu, który będzie dostępny w biurze zawodów.

ai) Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie w całości lub częściowo za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości, bądź częściowo) zachowują ważność i wykonalność.